U Srebreniku ubrzano rade na uređenju korita rijeke Tinje

Delegacija Evropske unije u BiH okončala je procedure izbora izvođača radova na regulaciji korita rijeke Tinje u užem gradskom području Srebrenika. U sklopu ovog krupnog infrastrukturnog projekta bit će izgrađena potpuno nova trasa korita rijeke Tinje od Koprića mosta nizvodno do ušća Faćkinog potoka, u dužini od oko 1.000 metara. Pripremni radovi na novom koritu rijeke Tinje su već počeli, a rok za završetak svih radova je 12 mjeseci. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2 miliona maraka.

Pročitajte...