U svakom rudniku “Kreke” bit će zaposleno po 35 radnika

U Rudnicima „Kreka“ Tuzla raspisan je konkurs za prijem 105 radnika na period od šest mjeseci. Od novih radnika se očekuje da povećaju proizvodnju uglja, koja je presudna i za nove investicije. Ovo je bio i jedan od zahtjeva Sindikata Rudnika uglja Kreka koji su u martu tražili da se u neposrednoj proizvodnji poveća broj rudara.

Pročitajte...