U TK od početka godine evidentirano 29 suicida

Danas je Svjetski dan prevencije suicida. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da više od 800.000 ljudi godišnje izvrši samoubistvo.  Od početka ove godine u TK evidentirano je 29 suicida. U vrijeme epidemija obično raste stopa samoubistava.
Brojni su faktori koji utiču na umnožavanje crnih misli od materijalne i porodične situacije, do vlastitog mentalnog zdravlja kao i društvenih kretanja, kažu stručnjaci. U vrijeme pandemije kada mnogi ostaju bez posla, imaju smanjena primanja ili su u prisilnoj izolaciji problemi su posebno izraženi.  Pod raznim pritiscima usljed mjera zaštite od koronavirusa pojačana je upotreba alkohola i psihoakltivnih supstanci što također predstavlja rizikofaktor koji može dovesti do samoubistva. Neuropshijatrica Esmina Avdibegović kaže da anksioznoj osobi treba pomoći da prebrodi trenutne probleme i spozna razloge za život.  Tokom prošle godine evidentirano je 36 samoubistava. U TK od početka ove godine 29 osoba je sebi oduzelo život.  Pretpostavke su da će do kraja godine ovaj broj biti veći.