U TK u 2018. godini krv darivalo 15.775 osoba

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju Ministarstva zdravstva o obezbjeđivanju rezervi krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2018. godinu.

U toku prošle godine ukupan broj dobrovoljnih davalaca krvi iznosi 15.775, od čega 3.175 davalaca krvi nije ispunilo kriterije za davanje krvi. Iz toga proizlazi da je krv darovalo 12.600 davalaca.

Kada su u pitanju planske akcije dobrovoljnog davanja krvi, procenat realizacije predviđenih količina krvi prikupljene ovim putem iznosi niskih 35,9 posto, što ukazuje na potrebu unapređenja ove vrste aktivnosti, saopćeno je iz Vlade TK.

Promocija dobrovoljnog davanja krvi i dalje se najvećim dijelom radi u organizacijama Crvenog krsta TK, kroz razne aktivnosti i projekte koji su u 2018. godini značajno umanjeni zbog nedostatka sredstava za njihovu realizaciju. Kao neophodnost se nameće usmjeravanje svih aktivnosti ka omasovljenju dobrovoljnog davalaštva krvi kroz planski organizirane akcije, koje su najpogodnije u smislu blagovremene i adekvatne pripreme krvi i lijekova od krvi.

Također, konstantan cilj mora biti očuvanje stalnih, sigurnih davalaca krvi, koji su iz populacije niskog rizika od mogućeg prijenosa zaraznih bolesti, a na principima humanosti, solidarnosti, anonimnosti i besplatnosti preporučenim od svjetskih zdravstvenih i humanitarnih asocijacija i organizacija, navodi se u Informaciji.

Ono što ohrabruje jeste da je novi Zakon o radu ponovo ustanovio je pravo radnika-dobrovoljnog davaoca krvi, da za svako darivanje krvi ima pravo na najmanje jedan dan plaćenog odsustva. Ovakvim zakonskim rješenjem stvaraju se pretpostavke za povećanje broja dobrovoljnih davalaca krvi, te je provođenje navedene odredbe jako bitno za dalji rast broja dobrovoljnih davalaca krvi.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona će u narednom periodu sve pravne subjekte upoznati sa odredbama Zakona o radu koje se tiču dobrovoljnog davalaštva i prava dobrovoljnih davalaca krvi, te će prilikom izrade Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, nastojati da osigura sredstva namijenjena Crvenom križu Tuzlanskog kantona, a u svrhu planiranja, organiziranja i realizacije akcija dobrovoljnog davanja krvi na području Tuzlanskog kantona.

Današnjim zaključkom Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je zaduženo da, u saradnji sa Crvenim križom Tuzlanskog kantona i Poliklinikom za transfuziologiju JZU UKC Tuzla, u planu akcija dobrovoljnog davanja krvi za 2020. godinu, planira i realizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u institucijama Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je također dopunila Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice “Podrška mladima“. Ovim dopunama prednost u dodjeli sredstava dat će se onim podnosiocima prijava koji u 2019. godini nisu dobili sredstva za stambeno zbrinjavanje iz budžeta jedinice lokalne samouprave Tuzlanskog kantona, budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Bosne i Hercegovine.

Naime, imajući u vidu činjenicu da je Grad Tuzla nedavno objavio Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, te saznanja da će određeni federalni i državni organi uprave podržavati projekte sufinansiranja kamata na stambene kredite mladih, ukazala se potreba za preduzimanjem adekvatnih mjera za otklanjanjem mogućnosti da pojedini podnosioci dobiju budžetska sredstva na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih od dva ili više nivoa vlasti, na uštrb kandidata koji nisu uopće dobili javna sredstva za ove namjene.

Vlada je danas između ostalog dala saglasnost o postojanju potrebe za osnivanje nove visokoškolske ustanove “Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA“ sa sjedištem u Tuzli. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona će shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju, pratiti postupak osnivanja nove visokoškolske ustanove na području tog kantona.

Od akademske 2015./2016. godine Odjeljenje Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija Empirica u Tuzli djeluje i uspješno organizira nastavu na prvom ciklusu studija na području Tuzlanskog kantona. Nakon četiri upisane generacija studenata i provedenih analiza, donesen je zaključak da postoji realna opća društvena potreba za osnivanjem visokoškolske ustanove sa sjedištem u Tuzli i organizovanjem novog, inovativnog studijskog programa, čime će još bolje odgovoriti zahtjevima privrede i tržišta rada za produkcijom visokoobrazovanog profila u najbrže rastućoj industriji: informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT).

Vlada je danas utvrdila kriterije za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju, shodno čemu će planirana sredstva biti iskorištena za nabavku nagrada za “Životno djelo“ povodom manifestacije 5. oktobar – Svjetski dan učitelja.

Nagradu za “Životno djelo“ u 2019. godini dobit će devetnaest nastavnika, od čega 12 nastavnika osnovnih škola, šest nastavnika srednjih škola, jedan nastavnik predškolskih ustanova i jedan savjetnik/državni službenik iz Pedagoškog zavoda ili Ministarstva, s tim da ako se nagrada ne dodijeli službenicima Ministarstva ili Pedagoškog zavoda, ta nagrada će biti dodijeljena nastavniku/nastavnici iz osnovne škole.

Na sjednici je izmijenjena i prethodno donesena odluka kojom je Gradačcu omogućeno kreditno zaduženje u iznosu od 6.000.000,00 eura, prilikom čega će se iz sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada u periodu do 10 godina izvršiti refundacija dijela troškova nastalih realizacijom Projekta vodosnabdijevanja Općine Gradačac u iznosu do 2.000.000,00 eura (oko 400.000,00 KM godišnje).

Prvobitnom odlukom je bilo predviđeno da se Općina Gradačac, na ime odobrenih sredstava iz Budžeta TK za realizaciju ovog projekta, odriče prava učešća u raspodjeli ostalih sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada za vrijeme otplate ovog zajma, izuzev u slučaju sanacije posljedica elementarnih nepogoda. S obzirom da je, analizom izdvajanja u prethodnim godinama, uočeno da su određene lokalne zajednice, među kojima i Općina Gradačac, bile oštećene u raspodjeli sredstava, današnjom izmjenom je omogućeno da Gradačac i pored predviđene subvenciju troškova Projekta vodosnabdijevanja Općine Gradačac, učestvuje u kandidiranju projekata koji će se finansirati kroz Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede, saopćeno je iz Vlade TK.

Pročitajte...