U toku aktivnosti gradske izborne komisije Tuzla

Na ovogodišnjim lokalnim izborima  Grad Tuzla ima 6 kandidata za gradonačelnika, 596 kandidata za gradsko vijeće i 10 predstavnika nacionalnih manjina. Sve  aktivnosti gradske izborne komisije Tuzla se odvijaju svakodnevno u s kladu sa izbornim zakonom i u skladu sa rokovima koje je potpisala Centralna izborna komisija.

 

 

Do sada su imenovani birački odbori  i zamjenici biračkih odbora  kao i rezervni spiskovi kandidata. Pri kraju su aktivnosti u vezi sa planom obilaska birača koji će glasati putem mobilnih timova.

“Treba naglasiti da ćemo imati najmanje 12 mobilnih timova i najmanje jedan  poseban mobilni tim što je novost za ove izbore, a to je mobilni tim koji će pomoći u glasanju  oboljelim od korona virusa odnosno pozitivnim na Covid 19. Lica koja se nalaze u izolaciji i lica koja su hispitalizirana.”-Asja Kravić, članica gradske izborne komisije Tuzla

Započete su i obuke biračkih odbora  i u ovom izbornom procesu izvršit će se obuka najmanje 1500 osoba.

“Edukacija biračkih odbora će se vršiti kao i svake godine  do sada odnosno kao i svake izborne godine s tim što će se edukacija vršiti u manjim grupama poštujući epidemiološke preporuke nadležnih organa.”-Asja Kravić, član gradske izborne komisije Tuzla

Lokalni izbori  2020 godine na području grada Tuzle odvijati će se na šezdesetak  lokacija.

”Imamo 159 biračkih odbora, odnosno 157 redovnih biračkih odbora i 2 biračka odbora za galsanje u odsustvu.”-Asja Kravić, član gradske izborne komisije Tuzla

Učešće na predstojećim Lokalnim izborima u Tuzli uzet će  kandidati iz 34 političke stranke.

”Imamo 6 kandidata za gradonačelnika, 596kandidata za gradsko vijeće odnosno za vijećnike gradskog vijeća i imamo 10 predstavnika nacionalnih manjina.”-Asja Kravić, član gradske izborne komisije Tuzla

Grad Tuzla je obezbijedio  novac za nabavku  neophodnih  sredstava utvrđenih   instrukcijama  Centralne izborne komisije, kako bi izborni proces epidemiološki bio siguran.

“Rebalnsom budžeta Grada Tuzle  obezbjeđena su neophodna sredstva. Nakon što nas je CIK obavijestio da u svom budžetu nemaju dovoljno sredstava  za nabavku navedenih sredstava. Tu spadaju dezinfekciona sredstva, kombinezoni, viziri, maske, bezkontatni toplomjeri  i sve ostalo   što je neophodno za nabaviti za biračke odbore u cilju zaštite naših birača i naših biračkih odbora.”-Asja Kravić, član gradske izborne komisije Tuzla

Sve procedure za pripremu ovogodišnjih lokalnih izbora će biti završene  do kraja oktobra .

 

Pročitajte...