U toku sanacija korita rijeke Gribaje

U posljednje tri godine rijeka Gribaja iz svog korita izlila se tri puta izlila. Tako je bilo i prošle godine, kada je svojim uzlijevanjem nanijela najviše štete mještanima. U zaseoku Bara u mjesnoj zajednici Tojšići, izgrađeno je nekoliko nepropisnih mostova, koji uljed poplava nanose štetu mještanima koji žive pored rijeke Gribaje.

”Odlučio sam se da prekopamo novo korito i usmjerimo vodu novim koritom a da staro korito napravimo putnu komunikaciju kako bi tih 8 domaćina  mogli tom putnom komunikacijom, starim koritom Gribaje da ulazi u svoja dvorišta da ne koriste više te mostove koji su stvarali probleme uz rijeku Gribaju.” -Sead Džafić načelnik općine Kalesija

Kompletan projekat vrijedan je 450.00 maraka. Radovi će se izvoditi u tri faze, sve u zavisnosti od vremenskih uslova. Očekivanja su da će radovi biti završeni  do kraja jula, kazao je načelnik općine.

“Prva faza je kopanje korita, druga faza je oblaganje betonom ili kamenom. Kamenom najvjerovatnije i treća je izgradnja jednog mosta koji će biti na tom novom dijelu korita Gribaje.” -Sead Džafić, načelnik općine Kalesija

Još jedan od razloga plavljenja je neodgovornost građana  i nesavjesno odlaganja otpada.

”Vidite u ovom koritu nema šta nema, kad smo ga sad presušili  vidite da ima guma i smeća i nema šta nema. Naši građani skloni da korito rijeke trpaju, vrbu topolu, sužavaju korito rijeke.” – Sead Džafić, načelnik općine Kalesija

Prije dvije godine urađena je sanacija jednog dijela rijeke Gribaje i na taj način spriječene su dugogodišnje poplave u Tojšićima.

 

 

Pročitajte...