U Tuzlanskom kantonu nisu registrovani teži slučajevi oboljelih migranata

Jedan od izazova sa kojima se suočava BiH je i migrantska kriza koju možemo posmatrati sa tri aspekta: bezbjedonosnog, humanitarnog i zdravstvenog… Svi dosad uloženi napori na zbrinjavanju migranata, prilikom njihovog tranzita kroz našu zemlju, pokazali su se nedovoljni iako se stanje budno prati a nadležne institucije pokušavaju doskočiti sve većem prilivu migranata. Više temperature zraka i često neuslovni prostori za smještaj migranata u fokus ipak izvlače zdravstveni aspekt ove krize…..

Pročitajte...