U Tuzli će uskoro biti postavljeno 13 kontejnera za električni i elektronski otpad

U nekoliko tuzlanskih naselja uskoro će biti postavljeno 13 kontejnera za električni i elektronski otpad. Uz takozvano mobilno reciklažno dvorište, odnosno kombij, e-otpad biće prikupljan i u prigradskim područjima Tuzle. Kontejneri su dio projekta Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti.

U 13 kontejnera za električni i elektronski otpad stanovnici nekoliko tuzlanskih naselja moći će odlagati sitni elektronski otpad poput mobilnih telefona, fenova, i malih kućanskih aparata.

Elektornski i električni otpad koji bude odložen u e-kontejnere biće propisno odvožen, obrađen i recikliran u Tuzli. Osim uštede sirovina reciklaža i pravilno skladištenje elektronskog i električnog otpada važno je za ljudsko zdravlje.

Postavljanje e-kontejnera dio je projekta Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti čiji program Challenge to Change sufinansira Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini.
Za ulične e-kontejnere biće određene najpogodnije lokacije u Tuzli, dok će plan korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta biti usaglašen sa potrebama građana.

Pročitajte...