U Tuzli održana edukacija davalaca turističkih usluga o pravima korisnika njihovih usluga

U BiH, Zakon za zaštitu potrošača postoji od 2006. godine. Ipak, svakodnevno se susrećemo sa brojnim slučajevima kršenja njegovih odredbi. Bio je to povod ua organizovanje edukacije davalaca turističkih usluga o pravima korisnika turističkih usluga u smislu Zakona o zaštiti potrošača u BiH. Cilj je zajedničkim djelovanjem predstavnika potrošača i ugostitelja unaprijediti turistički imidž kantona.

Više u video prilogu.

Pročitajte...