U Tuzli održana edukacija ugostitelja o pravima korisnika turističkih usluga; većina ugostitelja nije dovoljno upoznata sa pravima potrošača

Kvalitet usluge u turizmu jedan su od najvažnijih faktora za razvoj turizma na našem kantonu. S tim u vezi, u Tuzli je održana edukacija davalaca turističkih usluga o pravima korisnika turističkih usluga, sa kojim mnogi ugostitelji nisu dovoljno upoznati. Cilj je zajedničkim djelovanjem predstavnika potrošača i ugostitelja unaprijediti i podići na viši nivo turistički imidž Tuzlanskog kantona.

Više u video prilogu.

Sagovornici :

Gordana Bulić, predsjednica Udruženja za zaštitu potrošača „Klub potrošača“ TK

Miralem Mešković, v.d voditelja Turističke zajednice TK

Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK

Pročitajte...