U Tuzli održana ulična akcija „Ujednačavanje porodiljskih naknada u BiH“

U Tuzli je u organizaciji Foruma žena i Foruma mladih Kantonalne organizacije SDP-a održana ulična akcija o temi „Ujednačavanje porodiljskih naknada u BiH“. Akcijom se, naglasili su organizatori, nastojalo ukazati da je jedan od najvećih problema u BiH neujednačenost porodiljskih naknada. S tim u vezi rečeno je da se ove naknade u nekim kantonima uopće ne isplaćuju, a tamo gdje se isplaćuju nerijetko kasne.