U TUZLI RASPRAVA O NACRTIMA DVA ZAKONA

Razmatranje nacrta Zakona o porezu na dohodak i nacrta Zakona o doprinosima sa aspekta fiskalnog utjecaja na Tuzlanski kanton, jedinice lokalne samouprave  i  vanbudžetske fondove sa područja Tuzlanskog kantona bilo je tema današnjeg sastanka kojeg je sazvala Vlada Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka bio je upoznati sve relevantne subjekte sa procijenjenim fiskalnim efektima navedenih zakona na kantonalni i budžete Grada Tuzla i općina.

Pročitajte...