U Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra održan je četvrti ovogodišnji ciklus seminara

U Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra održan je četvrti ovogodišnji ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH. Tema seminara je bila „Prijedlog novog zakona o raunovodstvu i reviziji, aktuelnosti inspekcijskog nadzora u oblasti direktnih poreza, aktuelen izmjene i primjena propisa“. Inače, u okviru seminara obilježena je 13 godina uspješnog rada , a promovisano je 70.jubilarno izdanje međunarodno-indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant.

 

Pročitajte...