Ubrzane procedure i kvalitetnije izmirivanje koncesionih naknada

U prvoj polovini godine na ime koncesije u Tuzlanskom kantonu je naplaćeno oko dva miliona maraka. Već godinama, najveće probleme u plaćanju naknada za koncesije ima Rudnik Kreka, no i to se, uz određene sporazume o reprogramu, nastoji prevazići.