Učenici JU Deveta osnovna škola – PŠ Rašljani od danas imaju fiskulturnu salu

Nakon skoro 3 godine, na zadovoljstvo učenika područne škole u Rašljanima  ali i zadovoljstvo svih stanovnika ovog mjesta, danas je svečano otvorena školska, fiskulturna sala. U njenu izgradnju  uloženo je 520.000 iz budžeta BD BIH, dok je dodatnih  40.000  maraka uloženo u potrebnu sportsku opremu.

 

124 učenika područne osnovne škole u Rašljanima već godinama nisu mogli pravilno održavati časove tjelesnog odgoja jer nisu imali fiskulturnu salu. Zimi su časove držali u učionicama a ljeti vani. Zahvaljujući finansijskoj pomoći Brčko Distrikta od danas će imati časove tjelesnog odgoja u kvalitetnoj dvorani i sa svim potrebnim sportskim rekvizitima.

“Do sada nisu imali prilike da rade nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja  u sali.Bili su strašno zakinuti time.Kad odu u srednju školu mnoge stvari nisu znali, nisu vidjeli, nisu radili. Sada će imati priliku da i kao drugi učenici u Brčko distriktu imaju nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja  onako kako je to predviđeno planom i programom.”-Mirza Šibonjić, direktor JU Deveta  osnovna škola PŠ Rašljani

Odjeljenje za obrazovanje u Vladi BD učestvovalo je u realizaciji izgradnje ovog objekta.

“U izgradnji fiskulturne sale uloženo je, u prethodne 3 godine,  520.000 maraka iz budžeta Odjeljenja  odnosno bužeta Brčko distrikta i 40 hiljada maraka uloženo je za opremu.Vidite da je to sve u funkciji i da je stvarno sve urađeno kvalitetno i da sve uloženo ima svoje opravdanje.”-Zoran Bulatović, šef Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH

Jednak razvoj svih dijelova Distrikta, posebno  projekata od važnosti za kvalitetan život mladih podržao je i gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Esed Kadrić.

 “Realizacija izgradnje fiskulturne sale u područnoj školi u Rašljanima je potvrda opredjeljenosti Vlade za ravnomjeranim ulaganjima u sva područja u Distriktu tamo gdje su iskazane potrebe. 124 učenika ove škole imaju jednaka prava kao oni u centralnoj, gradskoj školi da imaju mogućnost za neometanim odvijanjem nastave iz oblasti fiskulture takoda je ovo jedan  lijep trenutakj u komepotvrđujemo svoju opredjeljenost d apomognemo sve sredine u Distriktu.”-Esed Kadrić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH

Gradonačenik Kadrić istakao je da realizacija ovog projekta će biti od velike koristi svim generacijama.