Udruženje poslodavaca FBIH protici se donošenju prijedloga Zakona o stečaju

Udruženje poslodavaca FBiH protivi se donošenju prijedloga Zakona o stečaju. Kažu kako Vlada treba pokazati poštovanje prema socijalnim partnerima i interes da se kroz dijalog dođe do kvalitetnih zakonskih rješenja. Smatraju da novi prijedlog Zakona o stečaju ne predviđa odgovornost organa u stečajnom postupku, niti sankcije za one koji oštete kompaniju. Opširnije u prilogu.

Pročitajte...