Udruženje Roma “Euro Rom”  započelo je realizaciju projekta  za legalizaciju bespravno izgrađenih  stambenih objekata na području Grada Tuzle

Udruženje Roma “Euro Rom”  započelo je realizaciju projekta  za legalizaciju bespravno izgrađenih  stambenih objekata na području Grada Tuzle u Romskim naseljima. Radi se o naseljima Crvene njive, Krojčica, Mosnik, Kiseljak. Opširnije u prilogu.