Udruženje “Zemlja djece u BiH” Tuzla realizuje još jednu humanu akciju

Adnan Drndić, socijalni radnik u Udruženju „Zemlja djece u BiH“ Tuzla upoznao nas je sa detaljima još jedne humane akcije.Riječ je o prikupljanju ogrijeva za socijalno ugrožene stanovnike izbjegličkog kampa u Mihatovićima.