Udruženje ‘Žena-žrtva rata’ nezadovoljno rezultatima Strategije

BOSNA I HERCEGOVINA

Udruženje ‘Žena-žrtva rata’ nezadovoljno rezultatima Strategije

SARAJEVO, 1. augusta (FENA) – Udruženje “Žena-žrtva rata” nezadovoljno je učincima Strategije za rad na predmetima ratnih zločina na koju su, kako navode u saopćenju iz Udruženje, iznosili primjedbe.

Iz Udruženja “ogorčeni i zabrinuti” povodom pritisaka na institucije Bosne i Hercegovine da usvoje revidiranu Strategiju za rad na predmetima ratnih zločina.

– Svima nam je poznato da Bosna i Hercegovina ima Strategiju za rad na predmetima ratnih zločina još od 2008. godine, a i rezultati njenog postojanja su nam poznati. Smatrale smo i smatramo da treba donijeti novu, efikasniju strategiju, koja će obezbjediti da svakog zločinca stigne ruka pravde, a svaka žrtva dobije barem malu, sudsku, satisfakciju za bol koja joj je nanešena izvršenjem zločina.

Međutim, Ministarstvo pravde BiH je uz pomoć Radne grupe, u kojoj za žrtve nije bilo mjesta, pripremilo revidiranu Strategiju koja je je imala potpuno druge ciljeve. Slobodne smo konstatovati da prijedlog revidirane Strategije ima za cilj zaštitu ratnih zločinaca, izjednačavanje strana u ratu, slabljenje pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine i jačanje pravosuđa na nivou entiteta. Prijedlog predstavlja lošije rješenje u odnosu na postojeću Strategiju iz 2008. godine – navodi se u saopćenju Udruženja “Žena-žrtva rata”.

Posebnu zabrinutost izražavaju u pogledu načina na koji prijedlog revidirane Strategije tretira takozvane predmete “Pravila puta rimskog sporazuma”, “koji su do sada bili goruće, neriješeno pitanje u procesuiranju ratnih zločina”.

– Prijedlog revidirane Strategije ne daje rješenje ovog problema, nego predviđa njihovo ponovno pregledanje nakon usvajanja revidirane Strategije i prebacivanje nadležnim entitetskim i BD pravosudnim institucijama u skladu s dogovorom koji će se postići unutar pravosudnih institucija BiH. Da je se dogovor mogao postići do sada bi ovi predmeti bili riješeni.

Imajući na umu strukturu rukovodećih kadrova unutar pravosudnih institucija, izražavamo svoju zabrinutost i uvjerenje da će ti dogovori ići na štetu Bošnjaka kao većinskih žrtava ratnih zločina.
Ne možemo se oteti utisku da je ovaj prijedlog revidirane Strategije nastavak politika Tuđman-Milošević i Boban-Karadžić, a koje su za posljedicu imale agresiju, genocid i sve druge ratne zločine koji su počinjeni u BiH – upozoravaju iz Udruženja.

Udruženje “Žena-žrtva rata” zahtijevaju od nadležnih institucija u BiH da reaguju, da prijedlog revidirane Strategije ne usvoje, a da rad na istoj se nastavi uz aktivno učešće predstavnika NVO žrtava ratnih zločina.

Pročitajte...