Uklanjanje arhitektonskih barijera u Tuzli

Javna diskusiju o pitanjima pristupačnosti nazvana: Uklanjanje arhitektonskih barijera“, biće održana danas u Tuzli. Naime, neformalna grupa mladih članova Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla, pokrenula je akciju o uklanjanju arhitektonskih barijera i poboljšanja pitanja pristupačnosti u Gradu Tuzli uz finansijsku podršku Fondacije Tuzlanske Zajednice. Osnovni preduslov za uključenost građana predstavlja osiguravanje nesmetanog fizičkog pristupa okruženju, javnim i privatnim građevinama, pristupa sredstvima javnog prevoza, te pristupa informacijama i uslugama koje su namijenjene građanima. U saradnji sa različitim zainteresovanim institucijama i pojedincima želimo pokrenuti akciju i probuditi svijest o važnosti adekvatnog pristupa koje će osigurati da pitanja pristupačnosti više ne budu zapostavljena a da se razvoj Tuzlanskog kantona oslanja na potencijale svih građana.

Pročitajte...