Ulaganja Elektroprivrede BiH u rudnike u TK

Uspostava širokog čela u Rudniku Mramor i otvaranje novog dijela jame i kopa u Đurđeviku, ključne su investicije Elektroprivrede u rudnike iz Tuzlanskog kantona koji djeluju u okviru Koncerna. U Elektroprivredi navode da se investicijski ciklus odvija zadovoljavajućom dinamikom. Osnovni cilj je održati rudnike na zavidnom tehničkom nivou i osigurati dovoljno uglja za narednih 40 godina potrebnih Bloku 7 čija gradnja počinje najesen.
Investicijski ciklus kojeg je Uprava Elektroprivrede donijela kao Program na početku mandata prije skoro četiri godine, realiziran je u procentu od preko 50%, navodi izvršni direktor za kapitalne investicije u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Rudnik Kreka kao najveći rudnik u Koncernu zauzima i najveći udio predviđenih investicija. Iz Elektroprivrede napominju da je investicijski ciklus u Rudniku Đurđevik odmakao nešto više. U oba ova rudnika napominje Salkić, stvaraju se tehničke pretpostavke za kapacitiranost rudnika u narednih četrdeset godina. Primjera radi, Kreka sa godišnjom proizvdodnjom od 2,6 miliona tona uglja bi bila rudnik koji zadovoljava potrebe budućeg bloka Termoelektrane Tuzla čija gradnja počinje najesen.