UNICEF i USAID u misiji podrške sigurnom ponovnom otvaranju škola

Donacija sredstava za dezinfekciju i sapuna dio je projekta Prevencija i odgovor na COVID-19 u Bosni i Hercegovini

UNICEF u Bosni i Hercegovini, uz podršku Agencije za međunarodni razvoj (USAID) tokom mjeseca avgusta dodijelit će 28.978 litara sredstva za dezinfekciju i sapuna za ruke školama širom Bosne i Hercegovine. Ova donacija u iznosu više od 124.000 KM dio je projekta Prevencija i odgovor na COVID-19 u Bosni i Hercegovini podržanog od strane USAID-a.

U iščekivanju planova obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini o sigurnom ponovnom otvaranju obrazovnih zavoda i škola, sve škole moraju biti dodatno opremljene kako bi bile u skladu sa sigurnosnim smjernicama vezanim uz COVID-19. UNICEF zajedno sa USAID-om nastavlja pružati podršku obrazovnim vlastima u osiguravanju sigurnosti djece, nastavnika i osoblja protiv pandemije COVID-19 jačanjem svojih resursa.

„Postoje uvjerljivi dokazi o negativnim učincima zatvaranja škola na učenje, sigurnost, zdravlje i dobrobit djece. Također znamo da zatvaranje škola povećava rizik od napuštanja škole djece i mladih iz siromašnih porodica. Ponovo otvaranje škola na siguran način mora biti prioritet, jer u protivnom možemo biti svjedoci kolapsa već postignutog napretka u obrazovnim sistemima. U fokusu odluke o ponovnom otvaranju škola treba biti najbolji interes za svako dijete i upravo zato UNICEF u saradnji sa USAID-om čini napore kako bi škole bilo sigurno mjesto za djecu“, rekla je Rownak Khan, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.

Higijena ruku je prioritet u zaštiti zdravlja djece, nastavnika i školskog osoblja. Čak i prije pandemije COVID-19, 818 miliona djece širom svijeta nije imalo osnovne uslove za pranje ruku u svojoj školi, a 355 miliona je išlo u škole koje su imale prostorije sa vodom, ali ne i sapune.

UNICEF širom svijeta zagovara među vladama, donatorima i partnerima da škole budu među prvim institucijama koje će biti ponovo otvorene poslije pandemije COVID-19; osiguraju jednak pristup kvalitetnom učenju za najranjiviju djecu, između ostalog, i kroz ulaganje u digitalnu povezanost za svako dijete; da zaštite i povećaju budžete za obrazovanje i da osiguraju da su sredstva usmjerena na najranjvije.

COVID-19 je pružio jedinstvenu priliku da se ponovo osmisle načini učenja takvog da svako dijete stekne vještine koje su mu potrebne za uspjeh u životu i radu.

Pročitajte...