Univerzitet u Tuzli napredovao za 98 mjesta na Webometricsovoj rang-listi

Objavljena je, jedna od najpoznatijih svjetskih, Webometricsova rang-lista institucija visokog obrazovanja za prvih šest mjeseci ove godine. Univerzitet u Tuzli našao se na 3 081. mjestu, što je poboljšanje za 98 mjesta u odnosu na izvještaj za drugu polovicu 2019. godine. Na Univerzitetu u Tuzli su zadovoljni pozitivnim trendom, ali ciljevi su mnogo viši, posebno imajući u vidu da su univerziteti u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu među prvih 600.

Pozitivno je što je Univerzitet u Tuzli na Webometricsovoj listi drugi među 48 institucija visokog obrazovanja iz Bosne i Hercegovine, iza Univerziteta u Sarajevu koji je na 1 496. poziciji. Ono što jeste za pohvalu je pomak od 98 mjesta u odnosu na izvještaj iz januara ove godine. On govori o povećanju naučno-istraživačkog rada i njegove vidljivosti, što su ključni kriteriji Webometricsovog rangiranja. Profesor Nermin Sarajlić prorektor za naučno-istraživački rad na Univerzitetu u Tuzli ističe da je, zahvaljujući provedenim reformama, u posljednjih pet godina, u odnosu na predhodni petogodišnji period, broj citiranosti radova nastavnika ovog Univerziteta povećan za dva i po puta.

U proteklih šest mjeseci naši radovi, radovi naših nastavnika su 21 hiljadu puta citirani. To predstavlja veliki porast u odnosu na prethodni period i praktično to je rezultat ovog pomaka za 98 mjesta u odnosu na 2019. godinu“ ističe prorektor Sarajlić.

Naučno-istraživački rad po kojem se mjeri svaki univerzitet u svijetu je generator razvoja, ali podrazumijeva ulaganja i određene uslove. Na Univerzitetu u Tuzli su ohrabreni jednoglasnom podrškom koju je u kantonalnoj Skupštini ovih dana dobila inicijativa za izmjenu Zakona o visokom obrazovanju, normativa i standarda, prijem novih asistenata te proglašenje izgradnje kampusa strateškim projektom za Tuzlanski kanton. Sve je to dio preduslova za kvalitetnije korištenje resursa koji Univerzitet u Tuzli ima sa svojih skoro 500 nastavnika odnosno povećanje kvaliteta naučno-istraživačkog procesa. Voditelj Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli profesor Damir Zenunović kaže da u tom pravcu trebaju djelovati i Univerzitet i osnivači.

„Dakle, da se s jedne strane omoguće rasterećenje nastavnika i malo veći finansijski poticaji u naučno-istraživačkom radu, jer zaista su minorna izdvajanja za nauku u našoj zemlji u odnosu na region. To je ono što je sa strane Vlade. Sa naše strane je da mi unutar Univerziteta stvorimo takvo okruženje koje je poticajno za nastavnika da radi u naučno-istraživačkom procesu“ ističe profesor Zenunović.

Pozitivan ambijent znači uređen sistem kvaliteta. Na Univerzitetu su već uradili pregled stanja u tom segmentu, a naredni korak je prilagođavanje akata Univerziteta istraživačima. Uveliko se radi i na pripremi Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za naredni sedmogodišnji period. Sve bi to trebalo doprinijeti i boljoj poziciji na svjetskim listama univerziteta. Naredna Webometricsova će biti objavljena već u januaru naredne godine.

Pročitajte...