Univerzitet u Tuzli promovisao doktore nauka, redovne profesore i zlatne studente

U okviru obilježavanja 41 godine rada i postojanja Univerziteta u Tuzli,svečano su promovisani doktori nauka i redovni profesori, a studentima generacije uručene su Zlatne plakete. Promovisano je 27 doktora nauka, 25 redovnih profesora i šest studenata generacije. Admira Beha je doktorirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli , gdje je i zaposlena. Njen naučni rad bio je o diskriminaciji gluhih.„Zvanje doktora nauka kao najviše naučno zvanje jako puno znači čovjeku koji se bavi istraživanjem. Znači finalizaciju dugogodišnjeg rada i istraživačkog truda. Međutim, ovaj svečani čin i samo ovo zvanje u principu znači da moramo dalje raditi, istraživati i doprinosti kako ličnom razvoju tako i ustanove u kojoj smo stekli ovo naučno zvanje“, rekla je Admira Beha.
Samira Demirović iz Mostara doktorirala je društvene nauke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa temom „Komunikološki aspekti stila političkog liderstva u BiH“.„Ova stepenica mog obrazovanja je veoma važna upravo iz razloga jer smatram da su mladi najveći resurs i to je potrebno ovoj zemlji, mladi i obrazovani ljudi“, rekla je Samira Demirović.Dobitnik Zlatne plakete Andrej Simić iz Tuzle završio je dodiplomski studij na Odsjeku pedagogija-psihologija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa prosjekom 9,77. Kaže da je to zahtjevalo ogroman trud i zalaganje.Smatra da je ovaj uspjeh nešto čime se treba ponositi i čime zajedno sa kolegama može da jača akademsku zajednicu ne samo u TK nego u čitavoj BiH. Sticanjem akademskog zvanja doktoranti postaju samostalni istraživači. To podrazumijeva posebnu odgovornost. Znanje treba dijeliti i primijeniti. Od novih generacija se očekuje da svojim djelovanjem unesu pozitivne promjene u društvo, rečeno je na svečanoj promociji doktora nauka, redovnih profesora i zlatnih studenata.

Pročitajte...