Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i sindikati iz realnog sektora danas će potpisati zajedničku platformu za vođenje socijalnog dijaloga.

Socijalni partneri su saglasni da je neophodno raditi na izgradnji i očuvanju međusobnog povjerenja te će platforma biti osnova za vođenje socijalnog dijaloga i zajednički nastup prema institucijama vlasti u svim oblastima gdje postoji obostrani interes.

Platforma je osnova za uspostavljanje stalne koordinacije aktivnosti između Udruženja poslodavaca FBiH i granskih sindikata realnog sektora te je otvorena za pristupanje i drugih granskih sindikata, naveli su iz UPFBiH.

Uime Udruženja poslodavaca FBiH, potpisnici će biti predsjednik Adnan Smailbegović, direktor Mladen Pandurević i članica Izvrnog odbora Snježanja Koepruner, a s druge strane, predsjednici Sindikata metalaca FBiH, Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH, Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH, Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH i Samostalnog sindikata saobraćaja i veza u BiH.

Očekuje se da će prisustvovati i premijer Federacije BiH Fadil Novalić.