UPFBiH-Novi prijedlozi zakona rasterećuju više, a dodatno opterećuju niže plaće

Udruženje poslodavaca Federacije BiH pozdravilo je, kako kažu, “ponovno aktiviranje rada Vlade FBiH i rad na donošenju reformskih zakona”, ali ističu da su prijedlozi zakona o doprinosima i o porezu na dohodak FBiH koje je u četvrtak utvrdila Vlada, iako nazvani reformskim, u suštini više kozmetički.

U Udruženju navode da su svjesni da je slanje tih prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru direktna posljedica pritiska predstavnika određenih međunarodnih finansijskih organizacija, ali je najmanje što se od Vlade FBiH moglo očekivati da predlože zakone o doprinosima i o porezu na dohodak koji će biti reformski po svojoj suštini, a ne samo po nazivu.

Ističu da se u obrazloženju za donošenje tih prijedloga zakona tvrdi da se radi o neutralnoj reformi, ali da kalkulacije koje je uradilo Udruženje govore da će ukoliko ti zakoni budu usvojeni prihodi države biti povećani za 1,5 do dva posto.

Iz UPFBiH naglašavaju da bi, ukoliko budu usvojeni, predloženi zakoni o doprinosima i o porezu na dohodak doveli do rasterećenja viših plaća koje dobijaju zaposleni u javnom sektoru, dok bi niže plaće bile dodatno opreterećene, što bi dovelo do novih nameta u realnom sektoru koji je i sada pod velikim pritiskom različitih davanja prema državi.

U Udruženju poslodavaca FBiH očekuju i nadaju se da će zastupnici i delegati u Parlamentu FBiH djelovati u interesu onih koji su ih birali, pokazati ekonomski patriotizam i odbiti da štite interese MMF-a tako što neće usvojiti prijedloge zakona o doprinosima i o porezu na dohodak u obliku koji je predložila Vlada FBiH.

– Sigurni smo da stranke neće preuzeti rizik glasajući za predložene zakone, četiri mjeseca pred izbore – saopćeno je iz UPFBiH.

Pročitajte...