Upravni odbor PIC-a pozvao političke lidere da hitno formiraju vlast na svim nivoima u BiH

– Upravni odbor PIC-a razmotrio je i upravljanje migracijama i sigurnošću granica, kao isključivih nadležnosti države, iz institucionalne perspektive u prisustvu ravnatelja Granične policije BiH i Službe za strance BiH, i podvukao potrebu za pružanjem potpore organima na državnoj razini u vršenju njihovih dužnosti. Upravni odbor PIC-a naglasio je potrebu za jačom suradnjom između svih razina vlasti u BiH, uključujući i raspodjelu tereta prihvata migranata

SARAJEVO (AA) – Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) sastali su se u Sarajevu i u protekla dva dana razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH), prenosi Anadolu Agency (AA).

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko izjavio je danas u Sarajevu, nakon dvodnevnog sastanka Upravnog odbora Vijeća za sprovođenje mira (PIC), da su razgovarali o lokalnoj samoupravi, migrantskoj krizi i modalitetima njenog rješevanja.

Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obvezu da u potpunosti poštuju Mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. On je još jednom potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta. Upravni odbor ponovio je da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH.

Upravni odbor je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obvezujuće i moraju se provoditi. Upravni odbor je još jednom potvrdio svoju punu potporu visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provedbi njegovog mandata u skladu sa Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor je podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir. Naglasio je potrebu za punu provedbu programa 5+2, što je i dalje uslov za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je imenovanje novog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, kao i odluku Predsjedništva BiH u pogledu podnošenja Programa reformi Bosne i Hercegovine NATO-u. Upravni odbor PIC-a očekuje da će, sa deblokiranjem formiranja Vijeća ministara BiH, i Parlamentarna skupština BiH početi sa radom, čime će se ubrzati tempo reformi, uključujući ključne reforme, nakon čega će EU donijeti odluku o narednim koracima Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor PIC-a konstatirao je neka pozitivna događanja u Bosni i Hercegovini, kao što su napori Vlade Kantona Sarajevo da unaprijedi transparentnost svoga rada i usluga te je pozdravio njen fokus na unapređenju kvaliteta života građana u ovom kantonu. Nadalje, Upravni odbor PIC-a pohvalio je organe Kantona Sarajevo za osiguranje mirnog okružja za vrijeme održavanja Povorke ponosa, kao izraz tolerancije i potpore ljudskim pravima.

Inzko je kazao da su se sastali s gradonačelnicima i načelnicima Gradačca, Gradiške, Tešnja, Teslića i Tomislavgrada te predsjednicima Saveza općina i gradova FBiH i RS-a, koji su predočili primjere dobre prakse na općinskoj razini.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je fokusiranost gradonačelnika i načelnika na poboljšanje kvalitete života građana kroz dobru praksu i suradnju između općina širom zemlje. Upravni odbor PIC-a sa zadovoljstvom je konstatirao da gradonačelnici i načelnici surađuju neovisno od etničkih, administrativnih i političkih linija razgraničenja, kako bi jedni od drugih naučili kako odgovoriti na potrebe njihovih zajednica. Upravni odbor PIC-a poziva sve čelnike da slijede put napretka i pomirenja.

Upravni odbor PIC-a konkretno se pozvao na odredbe Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH prema kojem entiteti imaju obvezu izvršiti odluke institucija BiH i pružiti neophodnu potporu vlastima kako bi im se omogućilo da izvršavaju međunarodne obveze BiH. Funkcionalnost institucija na državnoj razini treba jačati, a ne podrivati. U tom pogledu, Upravni odbor PIC-a podsjetio je na svoju izjavu od 13. novembra koja se odnosi na zaključke NSRS-a.

Interesi svih razina vlasti najbolje se ostvaruju ne poništavanjem suštinskih reformi, nego provedbom reformi koje su okrenute budućnosti, koje podržavaju i jačaju sigurnost, stabilnost i prosperitet BiH, i unapređuju odgovornost domaćih institucija. Zaključak kojim se želi kriminalizirati kršenje stavova NSRS-a protivan je osnovnim standardima demokracije jer vrši ekstremni pritisak na zvaničnike koji dolaze sa teritorije RS-a i predstavlja izravan udar na autonomiju i neovisnost zvaničnika na državnoj razini, što je protivno Ustavu BiH.

Upravni odbor PIC-a razmotrio je i upravljanje migracijama i sigurnošću granica, kao isključivih nadležnosti države, iz institucionalne perspektive u prisustvu ravnatelja Granične policije BiH i Službe za strance BiH, i podvukao potrebu za pružanjem potpore organima na državnoj razini u vršenju njihovih dužnosti. Upravni odbor PIC-a naglasio je potrebu za jačom suradnjom između svih razina vlasti u BiH, uključujući i raspodjelu tereta prihvata migranata. On je pozvao političke lidere da preuzmu odgovornost i osiguraju dovoljna proračunska sredstva i instrumente kako bi se državnim agencijama pomoglo unaprijediti učinkovitost u rješavanju problema u vezi s migrantima, uključujući i upravljanje granicom.

Upravni odbor PIC-a izrazio je žaljenje zbog činjenice da nakon sastanka održanog ranije ove godine godine nije bilo značajnog napretka u rješavanju konkretnih pitanja.

Upravni odbor PIC-a poziva političke i institucionalne lidere na odgovarajućim razinama vlasti da se posebno fokusiraju na to da hitno završe proces formiranja vlasti na svim razinama, uzimajući u obzir domaće i međunarodne reformske obveze BiH te stavljajući interese građana na prvo mjesto.

“Dokazati iskazano opredjeljenje za integraciju u EU rješavanjem 14 ključnih prioriteta koje je Europska komisija navela u svom Mišljenju o aplikaciji BiH za članstvo u EU te provedbom reformi u oblasti vladavine prava, temeljnih prava, javne uprave, kao i demokracije i funkcionalnosti. Osigurati usvajanje socioekonomskih reformi na državnoj razini te njihovu punu i učinkovitu provedbu. Omogućiti građanima Mostara glasovanje na lokalnim izborima 2020. godine tako što će se izborna blokada u Mostaru riješiti kroz politički proces koji nije uvjetovan drugim izbornim pitanjima, čime će se provesti odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Baralija. Mostar mora ostati jedinstven grad”, navedeno je u komunikeu Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira sa kojim se nisu složili predstavnici ambasade Ruske Federacije u BiH.

Pozvali su i na provođenje presude iz predmeta Sejdić-Finci, koja je i dalje neprovedena gotovo deset godina nakon njenog donošenja, kao i srodne odluke Evropskog suda za ljudska prava, ali se i suzdržati od poduzimanja zakonodavnih i političkih koraka koji bi još više otežali provedbu ovih odluka.

Odgovarajući na novinarsko pitanje o stanju migranata u BiH, visoki predstavnik je rekao da je on lično jako osjetljiv na izbjegličko pitanje jer takvih slučajeva ima i u njegovoj porodici.

“Tu treba imati otvoreno srce. Ljudi su očajni, bili su u ratu, možda su progonjeni na vjerskoj osnovi i tu moramo biti ljudi.

“U Ustavu piše da je država nadležna za azil i migraciju. Naravno, međunarodna zajednica je bila spremna da pomogne novčano”, rekao je Inzko odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi sa migracijama.

Dotakao se i sastanka u Američkoj ambasadi, koji je održan danas, a koji se tiče održavanja izbora u Mostaru.

“Tamo smo razgovarali o Mostaru. Tu su bili Izetbegović i Čović. U Mostaru već 11, 12 godina nema izbora. Nije prihvatljivo da Mostar 12 godina bude jedini grad gdje nije bilo izbora”, pojasnio je Inzko.

Pročitajte...