Uručena IT oprema centrima za socijalni rad

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Agencija za ravnopravnost spolova BiH  potpisali su Sporazum o saradnji, s ciljem provedbe projekta za jačanje kapaciteta centara za socijalni rad kako bi se pomoglo žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Ovom prilikom uručena je  IT oprema centrima za socijalni rad u vrijeenosti  od 48.000 KM , kojom će se služiti  40 centara i općinskih službi na području FBiH.

Pročitajte...