Uskoro licitacija za parcelu u Ciljugama 2

Vijeće općine Živinice usvojilo je Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju mosta preko rijeke Spreče u Živinicaam na Regionalnoj cesti R-469 Živinice – Međaš, raspona 36 metara, sa regulacijom korita i izgradnjom privremene saobraćajnice. Općina Živinice na osnovu Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina u vlasništvu općine, koju je prihvatilo Općinsko vijeće, objavit će javni poziv investitorima za licitaciju parcele na Ciljugama 2, za gradnju poslovnog objekta 100 puta 25 metara. Ukupna površina parcele je 10 hiljada i 40 metara kvadratnih. Sudski vještak za početnu cijenu odredio je 14,85 KM po metru kvadratnom. Vijeće općine Živinice usvojilo je Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju mosta preko rijeke Spreče u Živinicama na Regionalnoj cesti R-469 Živinice – Međaš, raspona 36 metara, sa regulacijom korita i izgradnjom privremene saobraćajnice.

Pročitajte...