Uspješna saradnja Vlade Tuzlanskog kantona i Sode Sisecam Lukavac

Poslovni izazovi i razvojni projekti Sode Sisecam bile su teme današnjeg sastanka premijera i ministara u Vladi Tuzlanskog kantona sa delegacijom grupacije hemijske grupacije Sisecam. Posebna pažnja tokom razgovora bila je posvećena povećanju proizvodnih kapaciteta Sode Sisecam u Lukavcu (SSL) tokom 2020. i 2021. godine, preduslovima koji se u tom cilju trebaju ostvariti, kao i o realizaciji zajedničkog projekta Rudnika Kreka sa Sodom Sisecam, a u vezi rekultivacijom rudničkog zemljišta, kojim bi se riješio i problem taložnice Sisecam Sode.

Ovom prilikom premijer Denijal Tulumović i ministar privrede TK Asmir Hasić su najavili da su Kantonalna vlada i Rudnik soli Tuzla osigurali 12 miliona KM za investicione projekte u Rudniku, a koji trebaju rezultirati povećanjem kapaciteta rudnika, a što je odgovor na potrebe i najavljeno povećanje kapaciteta SSL-a.

Predstavnici Sisecam grupacije su primijetili da se Vlada Tuzlanskog kantona dobro upoznala sa potrebama i planovima Sode Sisecam, te su se zahvalili za pozitivne pomake koji se primijetne u radu sa Rudnikom soli, kao i cjelokupan angažman za rješavanje poslovnih izazova s kojima se susreće lukavačka Soda.

Uz premijera Tulumovića i ministra Hasića, današnjem sastanku je prisustvovao i ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Elvir Rožnjaković, dok su u ime grupacije Sisecam, sastaknu prisustvovali potpredsjednik hemijske grupacije Sisecam Altug Rifat Sener, generalni direktor SSL-a Sefa Özincegedik i direktor proizvodnje SSL-a Mirsad Husić.

Pročitajte...