Uspješno plasirano 100 miliona eura koje je Vlade Turske odredila za BiH

Direktori BBI banke i Ziraat banke BH prezentirali su u Sarajevu zvanične podatke o implementaciji Turske finansijske linije. To je desetogodišnji projekat kojeg je pokrenula Vlada Republike Turske, a kojim je putem ovih banaka u Bosnu i hercegovinu plasirano 100 miliona eura. Riječ je o povoljnim kreditnim linijama ili pozajmicama kojima su podstakli povratak, turizam, nova radna mjesta i uopće jačanje bh-a ekonomije. Navode da su na ovaj način ekonomski zbrinuli 23 hiljade ljudi iz cijele BiH. Tokom Trećeg Sarajevo businnes foruma BBI banka i Turkish zirat banka iz Ankare, odnosno Ziraat banka BiH, potpisale su Memorandum o razumijevanju. Time je i počeo projekt plasmana 100 miliona eura kojeg je turska vlada odredila za pomoć bh-a ekonomiji, ili preciznije za finansiranje poljoprivrede, turizma, održivog povratka, a sve to putem finansiranja preduzeća i osoba. Obje banke sredstva su realizirala u cjelosti, a oni su iznosi od po 50 miliona eura. Samo je BBI banka, skoro 32 mioliona maraka plasirala kao pozajmice najugroženijim kategorijama, navodi direktor BBI banke, Amer Bukvić. Dodaje da je 111 miliona maraka plasirano pravnim osobama kroz kreditne linije s jako niskom kamtnom stopom. Time su omogućili direktno zapošljavanje 2015 povratnika, kao i još 1081 radnika putem kooperanata. Ova su sredstva dodijeljivana svim nacionalnim skupinama i zahvaljujući njima samo je putem BBI banke pomognuto 18 hiljada ljudi, rezimira Bukvić. Drugu polovicu od 50 miliona eura turske pomoći implementirala je Ziraat banka BH. Kako navode, cilj im je bio stvoriti što više radnih mjesta i mogućnosti za zapošljavanje. Ta je pomoć i stigla za više od 1400 klijenata, 600 firmi i 800 povratnika. O kakvim se efektima plasmana 100 miliona eura u Bi H radi, dovoljno govori i sljedeći podatak. Naime, 2012. godine kada su dvije banke ušle u ovu priču, prosječna kamata u BiH iznosila je 7,71 posto, a polovicom ove godine prosječna je kamata svih banaka u BiH smanjena na 4,74 procenta. Time nisu samo ostvarili direktnu pomoć i postigli otvaranje novih radnih mjesta, već poboljšali investicijsku klimu i pozitivno utjecali na monetarnu politiku u BiH.

Pročitajte...