Uspostava sistema za uzbunjivanje jedan od najznačajnih zadataka KUCZ TK

Uspostava sistema za uzbunjivanje jedan od najznačajnih zadataka Kantonalne uprave Civilne zaštite Tuzla. Za 13 sirena, čime bi bile pokrivene sve općine i gradovi na području Tuzlanskog kantona izdvojeno je 500.000 maraka. Za pripadnike Kantonalne uprave civilne zaštite biće nabavljena i uniforma sa novim oznakama.