Ustavnopravna komisija Parlamenta BiH leglo antieuropskih i anticivilizacijskih politika

Povodom odluke Ustavnopravne komisije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da odbije DF-ov prijedlog izmjena Ustava i Izbornog zakona, DF želi istaći da samo odlučivanje na Ustavnopravnoj komisiji nije predmetom zaštite ustavnosti i ustavnog poretka, već se očito radi o zaštiti partikularnih političkih interesa pojedinih političkih stranaka koje učestvuju u radu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine eksplicitno kaže da niti jedan amandman ne može biti u suprotnosti sa članom X/2 Ustava BiH koji kaže da se ustavnim izmjenama ne mogu derogirati ili poništiti ljudska prava i temeljne slobode.

Član II Ustava Bosne i Hercegovine, posebno njegov član II/2 govori o tome da Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ima prednost u odnosu na sve domaće propise, i zbog toga je DF-ov prijedlog u skladu sa ovim ustavnim odredbama.

Istovremeno, DF-ov prijedlog je u skladu i sa presudama Europskog suda za ljudska prava iz Strazbura u predmetima Sejdić-Finci, Zornić, Pilav, Šlaku i Baralija.

Klub zastupnika Demokratske fronte podnio je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine amandmane na Ustav BiH , kojim bi se otklonila sistemska diskriminacija koju je u svojim presudama uočio Europski suda za ljudska prava, što bi moralo biti pravni osnov za izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa europskim standardima, a posebno sa tim presudama Europskog suda za ljudska prava, na način kako je to rečeno u Mišljenju Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovina za članstvo u Europskoj uniji.

Nije nevjerovatno ali je civilizacijski poražavajuće da u našoj zemlji postoje takvi članovi Ustavnopravne komisije kojima nije stalo da ljudskih prava i temeljnih sloboda, već samo do političkih interesa onih stranaka iz kojih dolaze.

Posebno je vidljiva njihova namjera da se onemogući izmjena Ustava Bosne i Hercegovine kako je to naloženo u presudama Europskog suda za ljudska prava, koje nedvojbeno utvrđuju da je fenomen „konstitutivnosti“ temelj za postojanje sistemske diskriminacije u našoj zemlji.

Kako je uopće moguće da je prijedlog izmjena Ustava Bosne i Hercegovine neustavno, gdje različiti „šampioni europskih integracija“ zapravo štite sadašnji sistem gdje bi osvajanje 7-8% na izborima davalo mogućnost 100% blokada u Bosni i Hercegovini.

To je osnovni razlog zašto ti „šampioni europskih integracija“ ne žele da prihvate europske vrijednosti, norme i standarde, koji bi napokon omogućile provođenje potpune demokracije Bosne i Hercegovini, a ne one dozirane koji tim „šampionima“ daju ključeve svih blokada, kroz manipulaciju ustavno-pravnim sistemom Bosne i Hercegovine.

Očito je da su pojedinim članovima Ustavnopravne komisije bliže neke anticivilizacijske vrijednosti od europskih vrijednosti i standarda propisanih u europskoj pravnoj stečevini, te da je ista leglo antievropskih politika. Unatoč tome, Demokratska fronta neće nikad odustati od borbe za europske vrijednosti i standarde, odnosno za jednokopravnost svih građana.

Pročitajte...