Usvojen Nacrt budžeta grada Tuzla za 2019.godinu

Nacrt  Budžeta Grada Tuzla za period od prvog januara do 31. decembra 2019. godine je jednoglasno usvojen sa 28 glasova ZA. Ukupna planirana sredstva od nešto više od 54 miliona maraka. Najveći dio Budžeta planiran je za komunalne djelatnosti, a taj udio iznosi 34,21% od ukupnog Budžeta. Nacrt budžeta uputit će se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana, a poslije toga slijedi utvrđivanje prijedloga Budžeta koji bi uz određene prijedloge i sugestije trebao biti usvojen do kraja ove godine. Više u video prilogu….

Pročitajte...