Usvojen završni izvještaj o provedbi Reformske agende BiH u TK

Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila deveti,  ujedno i završni  Izvještaj o napretku Vlade  po pitanju realizacije reformske agende za BiH. Iz ovog Izvještaja je vidljivo da je Vlada, realizujući Akcioni plan, ostvarila svoju misiju u realizaciji reformske agende. završnim Izvještajem, ponovo je pokazala da ima lidersku poziciju među kantonima u Federaciji BiH.