Usvojeno šest zakona na posljednjoj sjednici Skupštine TK u mandatu 2014-2018.

Skupština Tuzlanskog kantona održala je posljednju radnu sjednicu u mandatu 2014-2018. godine. Iako na kraju mandata tokom 57. redovne sjednice, Skupština je donijela čak šest zakona, među njima one koji se odnose na policijske službenike, unutarnje poslove, ali i oblast obrazovanja. Među jedanaest tačaka dnevnog reda koje su dobile ”zeeno svjetlo” Skupštine je i Infomacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za prošlu godinu.
Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila šest zakona. To su zakoni o izmjenama i dopunama sljedećih zakona; Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakona o izmjena i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, Zakona o policijskim službenicima, Zakona o unutarnjim poslovima Tuzlanskog kantona i Zakona o radio-televiziji TK. Donesen je i Zakon o dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Odlukom je izmijenjen jedan član skupštinske Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade. Upravo je na prijedlog ove komisije jednoglasno podržana Inicijativa, a na osnovu koje će se ubuduće maturanti moći prijaviti za upis na više fakulteta istovremeno. U nastavku je prihvaćena Informacija o ostvarenim rezultatima i poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva u prošloj godini. Skupština je 57. redovnu sjednicu okončala donošenjem tri zaključka, a u pogledu autentičnog tumačenja člana 11. stava 2. Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon, člana 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla, te člana 11. Zakona o sudskim taksama – prečišćeni tekst.

 

 

Pročitajte...