Usvojeno više prijedloga na sjednici Vlade Brčko distrikta BiH

Vlada Brčko distrikta BiH na sjednici u srijedu usvojila je među ostalim Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu dotacije i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za 2020. godinu – I. dio.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana Povjerenstva za javne nabave koje provodi proceduru javne nabave za verifikaciju troškova za projekt BiH3 (2014), Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Distrikta za treći pokušaj vještačke oplodnje i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja.

Vlada je primila k znanju i Informaciju o postupcima javnih nabava u razdoblju od siječnja do ožujka ove godine i Informaciju o povratu neutrošenih sredstava uplaćenih Fondu za reformu javne uprave donatorima Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i suradnju (Sida) i Danskoj.

Usvojen je i Zaključak u vezi s funkcioniranjem sustava protugradne zaštite Distrikta, te je dana suglasnost Odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo za nabavu 30 protugradnih raketa, priopćeno je iz Sektora za informiranje Vlade Brčko distrikta BiH.

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za korištenje novčanih sredstava s pozicije Ostale dotacije pojedincima odobrenih Proračunom Brčkog za tekuću godinu u Odjelu za obrazovanje Vlade Distrikta i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu dotacije JP “Komunalnom Brčko” d. o. o., za izgradnju NN mreže i fekalne kanalizacijske mreže za potrebe novoizgrađenog objekta vrtića u Mjesnoj zajednici Ilićka u Distriktu, stoji u priopćenju.

Fena

Pročitajte...