Usvojiti usaglašeni tekst prijedloga zakona o pravima demobilisanih boraca

Konačni tekst Prijedloga zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica usaglasili su predstavnici Saveza boraca Federacije BiH, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO HB i boračkog kampa sa predstavnicima odgovarajućeg parlamentarnog tijela i Vladom Federacije BiH.

Takav tekst Vlada treba da uputi u parlamentarnu proceduru, te borci očekuju, kako je izjavio Feni predsjednik Saveza boraca FBiH Sabahudin Ramić, da Vlada to učini u petak nakon što na zakazanoj sjednici utvrdi Prijedlog navedenog zakona.

–  Šest mjeseci od objave zakona predviđeno je da bude objavljen javni registar u kojem će se odvojiti takozvani borbeni i neborbeni dio. Borbeni dio činit će jedinice koje su bile na linijama, a neborbeni namjenska industrija, civilna zaštita i ostali – kaže Ramić.

Podsjeća da prvi put nakon devet godina Vlada FBiH sa predstavnicima boraca i političkim partijama koje participiraju u Federalnom parlamentu donosi zakon, koji treba pripadnicima boraca garantirati oko 15 prava.

– Sa usaglašenim tekstom zakona sigurno da ne možemo biti zadovoljni 100 posto, ali sa većinom stvari jesmo, među kojima je objava javnog registra. Znači imamo dobar temelj, a naravno zakon se mora dorađivati – rekao je za Fenu predstavnik kampa boraca Hamza Krkalić.

Njegov lični stav o zakonu je „da može bolje“, ali istovremeno smatra da nema pravo „onemogućiti nekome ko je stekao pravo na penziju da to i ostvari“ unatoč tome što recimo tu mogućnost on nema.

– Došlo je krajnje vrijeme da zakon usvoje oba doma Parlamenta FBiH. Dakle, ova ponuđena verzija zakona mora biti usvojena u ovom obliku kako bi mogli usrećiti jednu od najugroženijih kategorija ljudi. Bolje ikakav nego nikakav zakon pa ćemo ga dorađivati u narednom periodu – zaključio je za Fenu predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO HB Nikica Tomić.

Podsjećamo, Zastupnički dom Parlamenta FBiH 28. februara odobrio je većinom glasova Nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kao i dodatni zaključak.

Njime je zadužio Federalnu vladu da u roku od 30 dana, zajedno s predstavnicima Koordinacije boraca i boračkog kampa, kao i s odgovarajućim parlamentranim tijelom, u daljnjoj proceduri usaglasi konačni prijedlog teksta zakona, koji će biti provodiv u praksi.

(RTVTK/FENA) F.F.

Pročitajte...