U TK turizam u ekspanziji

Kontinuirana ulaganja u promociju trističkih potencijala Tuzlanskog kantona, ali i njihovu transformaciju u pravi turistički proizvod daju rezultat u stalnom rastu broja turista. Samo u novogodišnjoj noći u Tuzli je zabilježeno oko 10 hiljada gostiju koji su i prenoćili.

 

Pročitajte...