Utvrđena revidirana Lista lijekova Fonda solidarnosti FBiH (VIDEO)

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, revidiranu Listu lijekova koji se finasiraju sredstvima Fonda solidarnosti FBiH – potvrdila je na konferenciji za medije sekretar federalnog ministarstva zdravstva Snježana Bodnaruk.

– Citostatici su i dalje najizdašniji finasijski program koji se finansira iz sredstava Fonda solidarnosti. Sada imamo utvrđeno 57 citostatika na redovnom programu i 11 na posebnom – rekla je Bodnaruk.

Ovom odlukom i dalje je zadržana mogućnost da Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja može u medicinski opravdanom slučaju odobriti primjenu tačno definiranih količina neophodnih lijekova za određen broj pacijenata.

– Novina je obaveza da sve kliničke zdravstvene ustanove koje su pod ugovorom sa Zavodom, u kojima se apliciraju lijekovi s Liste, dostavljaju redovni izvještaj o kliničkim ishodima kod upotrebe pojedinih lijekova – rekla je Bodnaruk.

Naglasila je da su lijekovi za liječenje melanoma uvršeni u poseban program.

– Federalno ministarstvo zdravstva je svjesno problema i tražilo je mogućnost za uvođenje novih lijekova za liječenje metastatskog melanoma na Listu, ali s obzirom na nedostatak sredstava uvrštavanje na listu redovnog programa značilo bi da bi se umanjio opseg prava za druge programe, a ne može se neko ko je u programu nekih citostatika isključiti – dodala je Bodnaruk.

Potcrtala je da Ministarstvo nije odustalo od uvođenja ovih lijekova na Listu, nego dalo zasada, najrealniju opciju, uvrstilo na poseban program.

Time je, tvrdi Bodnaruk, napravljen preduslov za finasiranje i ovih lijekova koji dosad nisu bili ni na redovnom ni na posebnom programu.

Pročitajte...