Uz podršku garantnog fonad Udruženja za razvoj NERDA kreirano 950 novih radnih mjesta

Prije 11 godina osnovan je Garantni fond Udruženja za razvoj NERDA. Fond je osnovan kako bi se pružila podrška firmama koje nemaju kreditnu historiju. Zaključno sa 22. aprilom 2019.godine  ukupna vrijednost deponovanih sredstava u Fond iznosi oko  milion i 438 hiljada KM. Evaluacijom svih projekata, u proteklih 11 godina, podržanih kroz Garantni fond procijenjeno je da su ove investicije omogućile firmama da zadrže preko 2.800 postojećih radnih mjesta, te stvorile uslove za zapošljavanje preko 950 novih radnika.