Vanredna sjednica OV Kladanj – u fokusu međuopćinska sanitarna deponija

Općinsko vijeće Kladanj je na današnjoj vanrednoj sjednici donijelo Odluku o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženje za realizaciju projekta „Izgradnja međuopćinske sanitarne deponije“. Sličnu odluku već su donijela općinska vijeća u Živinicama i Banovićima kao partnerskim općinama na ovom projektu. Kreditno zaduženje općine Kladanj kao garanta bi iznosilo 600.000 eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj.