Velika ulaganja u vodotoke TK

4 miliona i 400 hiljada konvertibilnih maraka Agencija za vodno područje rijeke Sava Sarajevo uložit će u 2018 godini u preventivne radove na vodotoke prve kategorije, koji su u njenoj nadležnosti. U Tuzlanskom kantonu nastavit će se s aktivnostima na uredjenju korita i obala rijeka Spreča i Tinja.

Pročitajte...