Velike gužve ispred trijažnih šatora na UKC-u Tuzla

U skladu sa odredbama Federalnog štaba civilne zaštite u UKC-u Tuzla danas je otvoren još jedan ulaz i izlaz, te postavljen trijažni punkt za pješake pacijente i zaposlenike koji dolaze iz pravca Bulevara stepeništem do kompleksa UKC Tuzla. Pomenuti trijažni punkt bit će otvoren u vremenu od 7:30 do 16 sati.

Kako bi se skratio period čekanja, pacijentima i osoblju će pored novootvorenog trijažnog punkta i dalje na raspolaganju biti trijažni punkt za izlaz i ulaz na glavnoj kapiji, te izlaz ispred Klinike za interne bolesti.

– Već je evidento da su manji redovi čekanja na glavnom trijažnom punktu. Od prije 5 dana smo stavili u funkciju ulaz od Transfuzije, gdje mogu ući svi bolesnici i davaoci krvi premna Transfuziji. Jutros smo stavili u funkciju ulaz od Bulevara, odnosno od Tuzlanske pivare gdje također mogu ući svi uposlenici, te svi bolesni koji su pokretni i koji mogu proći ovaj pješački put, kazao je Šefik Husić, pomoćnik direktora za sestrinstvo UKC Tuzla.

Trijažni procesi jako su važni za zaštitu zdravstvenih ustanova. Trijaža na ulazu u UKC Tuzla već je dala dobre rezultate.

– Trijaža i jest organizovana u tom smislu da se zdravstvena ustanova zaštiti od eventualnih prolazaka Covid pozitivnih osoba. Na trijažnim punktovima ukoliko se otkrije, onda se ponaša prema prije utvđenoj zakonskoj proceduri o izolaciji takvih osoba. Znači, sve osobe koje imaju simptome koji ukazuju na COVID 19 pozitivnog bolesnika, takvi bolesnici imaju trijažni put odnosno imaju proceduru prema kojoj mi postupamo, i štitimo i samog bolesnika i osoblje i ostale bolesnike unutar ustanove, dodao je Husić.

U redu za trijažu zatekli smo i Zinetu Imamović, koja ističe da je svjesna značaja procesa trijaže, ali smatra da je cijeli proces mogao biti jednostavniji bar kada su u pitanju teži pacijenti.

– Treba malo gledati i na pacijente koji su u lošijem stanju. Kemoterapije su me ubile, ovo je još gore. To neko treba malo da se pobrinu za onkološke pacijente. Sad stojim ovdje u redu, a naručena sam u 8, kada ću doći do svoje doktorice, ističe Imamović.

Iz menadžmenta UKC-a Tuzla poručuju da čine sve kako bi pacijentima što više olakšali pružanje usluga. Na pacijente apeluju da usluge koriste i u popodnevnim satima obzirom da specijalističke ambulante u zavisnosti od klinike rade do 16, odnosno 20 sati. Otvaranje dodatnog trijažnog punkta bilo bi teško izvodivo, jer bi značilo izvlačenje dodatnog osoblja iz procesa rada.

Klinike u UKC-u Tuzla trenutno rade obimom od 30 posto kroz specijalistički program pregleda, te kroz hladni operativni program. Iako je u Fedraciji BiH ukinuto stanje prirodne nesreće, još uvijek je rano govoriti da li će klinički centar početi rad u punom kapacitetu.

– Zakonska obaveza i nakon ukidanja stanja nesreće jeste da se mjere i dalje poštuju, narednih 30 dana, ili onoliko koliko krizni štabovi procijene da je još uvijek potrebno da se drže mjere opreza, poručio je Husić.

U okviru preoperativne pripreme, od pacijenata će se, pored uobičajenih nalaza, zahtijevati i nalaz testa na COVID-19, ne stariji od tri dana.

(RTVTK)

Pročitajte...