Vergilijeva ‘’Eneida’’ na 2. Festivalu premijera Teatra kabare Tuzla

U režijiDamiraMahmutovićaizvestiće se drama ‘’Eneida’’ autora Publije Vergilije Marona na 2. Festivalu premijera. Festival je započeo 21.09. pod motom ”Karavan teatra” koji povezuje Grad Tuzlu s dvije opštine i to: Živinice i Kalesiju. Predstava je nastala u koprodukciji Teatra kabare Tuzla i Studentske scene Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli.

Predstava ENEIDA jestelegenda o Eneji, trojanskomjunaku, koji je preživioosvajanjeipustošenjeTrojete jenakondugihlutanjastigao u drevni grad Kartagu, gdjenjegainjegovesuborcedočekujei u dvore prima kraljicaDidona, te se rađavelikaljubavmeđunjima. Eneida je monumentalnodjelorimskogpjesnikaPublikaVergilija Marina, koji je većzaživotastekaoslavu, kakvumalokojipjesnikpostižeiposlijesmrti. Njegovep “Eneida”, pored HomeroveIlijadeiOdisejespada u najvećesvjetskeepove.

Predstavaće se izvesti u slijedećimterminima:

PRETPREMIJERA:  ČETVRTAK, 12.10.2017. U 12.30 / BKC ŽIVINICE035 773-908

PREMIJERA: PETAK, 13.10.2017. U 19.30 / TEATAR KABARE TUZLA035 264 733

REPRIZA: PONEDJELJAK, 16.10.2017. U 13.30 / BKC KALESIJA035 631 881

Režija: Damir Mahmutović

Mentorstvo: Vlado Kerošević; Komentor: Jasmina Čelebić

Ton, svjetlo: Ademir Omerčehajić

Grafički dizajner: Damir Pirić

Igraju: Jasmina Ibrahimović, Marija Novaković, Adna Hasanić, Sadika Kahrimanović, Hasiba Hadžimehmedović, Emir Ibrahimović, Emrah Mujkanović, Marko Mirković, Slaven Čalić, Mirko Ilibašić, Husnija Ćoralić, Faruk Ušćuplić.

Na završnici 2. Festivala premijera izvoditi će se u periodu od 19.-23.10. PREDSTAVA ZA DJECU „ASKA I VUK“autora Ive Andrića a biće upriličen i omaž Ivi Andriću 19.10.2017. (Četvrtak) u 19 30 na sceni Teatra kabare Tuzla.

Organizaciono – produkcijski tim: Ivana Milosavljević, Elmir Krivalić i Fahrudin Sinanović

Pročitajte...