Vijeće EU očekuje da će se lideri konstruktivno angažirati na formiranju vlasti

Vijeće Evropske unije za vanjske poslove ponovo ističe svoju nedvosmislenu predanost evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, cjelovite i suverene zemlje.

Nakon izbora 7. oktobra i podsjećajući na Zaključke iz juna 2018. godine, Vijeće očekuje da će se svi lideri konstruktivno angažirati na formiranju vlasti na svim razinama, u interesu svih građana. Vijeće podsjeća da očekuje da vlasti u BiH daju prioritet nastavku reformi potrebnih za napredovanje na evropskom putu, osiguravajući potpunu i učinkovitu provedbu Reformske agende – saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

U tom kontekstu, Vijeće pozdravlja nastavak prisustva Operacije Althea, koja se nakon Strateškog pregleda iz 2017. godine ponovo usmjerila na svoj temeljeni mandat, uz zadržavanje elemenata izgradnje kapaciteta i obuke koji se još uvijek smatraju potrebnim i ukidanje ostalih elemenata koji više nisu relevantni.

U tom kontekstu, kao dio cjelokupne strategije EU za Bosnu i Hercegovinu, Vijeće potvrđuje spremnost EU da u ovoj fazi nastavi izvršni vojni mandat Operacije Althea kako bi podržao vlasti BiH u očuvanju sigurnog i bezbjednog okruženja, pod obnovljenim mandatom UN-a.

Vijeće očekuje predstavljanje narednog strateškog pregleda 2019. godine kao osnova za diskusiju sa zemljama članicama o zadacima i mogućnostima EUFOR-a za budućnost Operacije, imajući u vidu i potrebu za podrškom napretku BiH u procesu evropskih integracija i uzimajući u obzir sigurnosnu situaciju na terenu.

Vijeće potvrđuje važnost kontinuirane koordinacije operacije EUFOR Althea s drugim međunarodnim akterima na terenu.

EU istovremeno nastavlja poticati vlasti Bosne i Hercegovine, uz podršku međunarodne zajednice, da ubrza svoje napore u zbrinjavanju viškova municije, naoružanja i eksplozivnih sredstava, kao i deminiranja i ostalih neriješenih pitanja – navodi se u saopćenju iz Delegacije EU u BiH.

(RTVTK/FENA) F.F.