Vijeće ministara BiH danas o Nacrt zakona o osiguranju depozita u bankama BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Nacrt zakona o osiguranju depozita u bankama BiH.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o napretku u implementaciji programa prekogranične/teritorijalne saradnje iz okvira IPA I i IPA II za 2017. godinu, kao i Informacije o primjeni Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom Evropske unije u periodu od 1. 7. do 31. 12. 2017. godine.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Nacrt izmjene u Sporazumu između BiH i Evropske unije o sigurnosnim procedurama za razmjenu povjerljivih informacija.

Vijeće ministara BiH bi trebalo razmatrati i Nacrt osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između BiH, Crne Gore i Republike Srbije.

Između ostalog, trebala bi biti razmatrana i Informacija o pripremi Strateškog okvira za reformu javne uprave 2017. – 2022.; Informacija o konkurentnosti ekonomije u BiH; kao i Analiza vanjskotrgovinske razmjene BiH za 2017. godinu.

Pročitajte...