Vijeće ministara BiH danas o Nacrtu dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH.

Trebao bi biti razmatran i Nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period od 2019. do 2021. godine.

Ministri bi i na sutrašnjoj, kao i na ranijim sjednicama, trebali razmatrati Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o usvajanju Okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine, Prijedlog programa javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija BiH 2019 – 2021. kao i Prijedlog odluke o formiranju Radne grupe za izradu Okvirne strategije saradnje s iseljeništvom za razdoblje 2019. – 2023. godina.