Vijeće ministara BiH danas o policijskim službenicima i migrantskoj krizi

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine pripremilo je novi tekst Nacrta zakona o policijskim službenicima BiH koji bi danas na sjednici trebalo razmatrati Vijeće ministara BiH.

Osim toga na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o usvajanju politike plaća i naknada u institucijama BiH za period od 2019. do 2022. godine kao i Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u bh. institucijama za 2019. godinu, a te dokumente pripremilo je Ministarstvo finansija i trezora.

Državni ministri stav bi trebali dati i na Prijedlog odluke o višegodišnjem kapitalnom projektu – kupovina, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva BiH na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH pripremilo je Prijedlog odluke o usvajanju Politike upravljanja zračnim prostorom o čemu će također biti riječi na sjednici Vijeća ministara BiH.

Bit će razmatrane i informacije o stanju u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH te o u vezi sa stanjem sigurnosti u zemlji u kontekstu pojačane migrantske krize, a te informacije na razmatranje je dostavilo Ministarstvo sigurnosti.

Također ministri će biti upoznati s odgovorom Evropske komisije na upućenu molbu za razmatranje pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini u vezi s migrantskom krizom.

Pročitajte...