Vijeće ministara BiH danas o prilivu migranata u BiH

Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, bit će razmatrana na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH.

Na dnevnom redu će, između ostalog, biti i Prijedlog odluke o utvrđivanju carinske tarife za 2019. godinu, Prijedlog odluke o odobravanju grant sredstava za osiguranje humanitarnih potreba migranata smještenih u centrima u Salakovcu putem Crvenog križa/krsta Grada Mostara, te Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz proračuna Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u proračun Fonda za povratak BiH.

Vijeće ministara će razmatrati i Prijedlog odluke o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH, Prijedlog odluke o uvrštavanju fizičke osobe na popis označenih osoba prema kojima će se primjenjivati restriktivne mjere, te  Prijedlog odluke o načinu korištenja sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Na dnevnom redu će biti i Informacija o realiziranju višegodišnjih projekata u institucijama BiH, Informacija o održavanju Regionalne konferencije iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa u školama “Sigurne škole za sigurno djetinjstvo”, Informacija u vezi s razminiranjem desne obale rijeke Save te Analiza stanja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u BiH za razdoblje 2014. – 2017. godina i januar – juni 2018. godine.

Bit će razmatran i Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između BiH i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma o provedbi Sporazuma između BiH i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti , Izvješće o radu predstavnika BiH imenovanih u sastav Mješovitog povjerenstva za praćenje provođenja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o graničnim prijelazima za međunarodni promet i Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o graničnim prijelazima za pogranični promet za razdoblje od 6. oktobra 2017. do 15. oktobra 2018. godine, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Pročitajte...